Piagam Pelanggan UKZ 17

Kami Beriltizam Memberi Perkhidmatan Yang Cekap, Cepat, Tepat Dan Bertanggungjawab Untuk Mencapai Objektif Pejabat Bendahari.

Mengeluarkan Pesanan Jabatan untuk permohonan perolehan melalui:

a. Tender / Sebut Harga Rasmi / Rundingan Terus dalam tempoh lima hari bekerja dari tarikh kelulusan perolehan dalam FAIS.
b. Sebut Harga Runcit / Kontrak Pusat dalam tempoh lima hari bekerja dari tarikh kelulusan permohonan belian dalam FAIS.

Menjelaskan pembayaran terhadap semua tuntutan pembayaran dalam tempoh tujuh hari dari tarikh terima dokumen lengkap.

Membayar emolumen mengikut tarikh yang ditetapkan oleh Bendahari pada awal tahun.

Jumlah Pengunjung